Beginnersreeks Iyengar Yoga op 8, 15, 22 en 28 september

Herstellende reeks Iyengar Yoga op 6, 13 en 27 oktober

"Yoga does not change the way we see things, it transforms the person who sees"

                                                                                                                              B.K.S. Iyengar